Generálny dodávateľ a financujúca banka


S radosťou vám oznamujeme, že sme ku dnešnému dňu ukončili výber generálneho dodávateľa stavby, ako aj financujúcej banky. Generálnym dodávateľom stavby sa stala spoločnosť ISE, financujúcou bankou sa stala Oberbank, AG. (Pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square