Vážení klienti, 

webstránka amberbyty.sk je z dôvodu rekonštrukcie dočasne mimo prevádzky. 

Prajeme Vám príjemné sviatky a tešíme

sa na vašu návštevu v priebehu januára 2018. 

 

Váš tím predajcov

bytového projektu Amber